Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thầu gần 87 tỷ đồng

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Thạnh Phú (Bến Tre) vừa chọn được nhà thầu thực hiện Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Hạ tầng tái cơ cấu vùng nuôi tôm lúa khu vực xã Mỹ An và xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thầu gần 87 tỷ đồng

Theo đó, liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đại Phước An - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Dũng - Công ty TNHH Xây dựng Chấn Hưng trúng thầu với giá trúng thầu là 86,79 tỷ đồng.

Dự án Hạ tầng tái cơ cấu vùng nuôi tôm lúa khu vực xã Mỹ An và xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre do UBND huyện Thạnh Phú vừa làm chủ đầu tư vừa làm bên mời thầu. Đây là dự án được đầu tư nhằm xây dựng hạ tầng giao thông và thủy lợi đồng bộ, giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả; góp phần cải tiến kỹ thuật, hoàn thiện quy trình canh tác, tạo điều kiện thuận lợi ổn định đầu ra của sản phẩm. Tổng mức đầu tư của Dự án là hơn 100 tỷ đồng.

Theo Bên mời thầu, Gói thầu sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ từ Chương trình Hỗ trợ có mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Thạnh Phú cũng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hai gói thầu khác thuộc Dự án. Đó là các gói thầu: Giám sát thi công xây dựng, với giá trúng thầu 1,22 tỷ đồng; Bảo hiểm xây dựng, với giá trúng thầu 198 triệu đồng.

Cả 3 nhà thầu thành viên trong liên danh trúng thầu nêu trên đều có địa chỉ tại tỉnh Bến Tre, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Trong đó, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đại Phước An có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Dũng có vốn điều lệ 9,5 tỷ đồng. Công ty TNHH Xây dựng Chấn Hưng có vốn điều lệ là 15 tỷ đồng.

Trung Hiếu

Tin cùng chuyên mục