Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông: Bộ Tài chính đã trả nợ thay hơn 227,3 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Bộ Tài chính cho biết, do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chưa được bố trí vốn để trả nợ gốc khoản vay lại của Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông nên Bộ Tài chính đã phải ứng Quỹ tích lũy để trả nợ thay cho Dự án là 9.831.022,92 USD, tương đương 227,322 tỷ đồng.
Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày về đích. Ảnh: Internet
Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chưa hẹn ngày về đích. Ảnh: Internet

Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông sử dụng vốn vay từ 3 Hiệp định vay Ngân hàng XNK Trung Quốc, tổng giá trị vay là 690,62 triệu USD.

Cơ chế tài chính thực hiện theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2691/TTg-KTTH ngày 31/12/2014 về cơ chế thực hiện cho vay lại đối với Dự án. Cụ thể, đối với phần vốn vay nước ngoài cho các hạng mục liên quan đến khai thác vận hành, kinh doanh vận tải của Dự án: áp dụng cơ chế cho vay lại; Bộ GTVT có trách nhiệm bố trí vốn đối ứng để trả nợ nước ngoài cho phần vốn vay lại của Dự án và các loại phí liên quan trong giai đoạn xây dựng và cho tới khi hoàn thành Dự án và bàn giao cho UBND TP. Hà Nội.

Về tình hình rút vốn của 3 Hiệp định vay Dự án, tổng số vốn vay nhà tài trợ đã giải ngân (tính đến tháng 10/2021) là 249.999.999,99 USD và 2.041,37 triệu NDT.

Đến nay, Bộ GTVT đã bố trí vốn đối ứng để trả nợ lãi theo Hợp đồng cho vay lại đã ký với Ngân hàng Phát triển Việt nam. Hiện việc bố trí vốn để trả nợ gốc của các khoản vay lại đang gặp vướng mắc do từ khi ký Hợp đồng cho vay lại, Bộ GTVT không được bố trí vốn để trả nợ gốc.

Về bố trí vốn để trả nợ gốc cho các khoản vay lại của Dự án, theo quy định của Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn, phần vay lại, chủ dự án phải có trách nhiệm bố trí vốn để hoàn trả Bộ Tài chính.

Từ khi phát sinh nghĩa vụ trả nợ đối với phần vay lại, Bộ GTVT mới bố trí trả 398,043 tỷ đồng (tương đương 17.319.921,32 USD) nợ gốc, phần còn phải hoàn trả Bộ Tài chính gồm nợ gốc 9.831.022,92 USD, tương đương 227,322 tỷ đồng; gốc và lãi quá hạn 1.659.647,19 USD, tương đương 38,37 tỷ đồng.

Từ năm 2019 đến nay, Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí vốn để trả nợ, tuy nhiên đến nay Bộ GTVT vẫn chưa được bố trí vốn để trả nợ gốc. Vì vậy Bộ Tài chính đã phải ứng Quỹ tích lũy để trả nợ thay cho Dự án là 9.831.022,92 USD, tương đương 227,322 tỷ đồng.

Hiện Bộ GTVT đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ báo cáo UBTV Quốc hội cho phép bổ sung danh mục “trả nợ gốc các khoản vay lại của các Hiệp định vay của Dự án” để có nguồn hoàn trả nợ cho Bộ Tài chính và thực hiện các thủ tục để bàn giao Dự án cho UBND TP. Hà Nội.

Về việc bàn giao nghĩa vụ nợ, khi bàn giao Dự án cho UBND TP. Hà Nội thì UBND Thành phố có trách nhiệm nhận nợ với Bộ Tài chính phần cho vay lại trên cơ sở số liệu đã xác nhận giữa Bộ Tài chính và Bộ GTVT. UBND TP. Hà Nội và Bộ Tài chính sẽ ký Hợp đồng vay lại, xác nhận nghĩa vụ trả nợ với UBND TP. Hà Nội, điều kiện vay lại thực hiện theo quy định tại Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/06/2018 của Chính phủ về cho vay lại ngồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của Chính phủ và Nghị định số 79/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 97/2018/NĐ-CP.

Bộ GTVT đang khẩn trương rà soát, tổng hợp số liệu đã nhận nợ, số đã trả nợ, số còn phải trả nợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc bàn giao nợ để bàn giao khoản nợ vay lại của Dự án cho UBND TP. Hà Nội để UBND Thành phố bố trí nguồn trả nợ cho Dự án.

Tin cùng chuyên mục