Dự án ODA chuyên ngành nước thải tại Bình Dương vẫn gặp khó

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tỉnh Bình Dương đang thực hiện các bước đầu tư đối với nhiều dự án chuyên ngành nước thải quan trọng. Trong đó, có 2 dự án trọng điểm sử dụng vốn ODA gồm: Dự án Thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Bến Cát và Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương.

Ông Lâm Minh Kỳ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương

Đặc biệt, Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương có tổng mức đầu tư khoảng 7.200 tỷ đồng, sử dụng 85% nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB). Tại dự án này, Ban đang triển khai 3 gói thầu tư vấn. Trong đó, Gói thầu BĐCS-07 đạt 49% khối lượng; Gói thầu ĐBCS-08 đạt 90% khối lượng; Gói thầu BĐCS- 11 đạt 20% khối lượng.

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đang được Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Tân Uyên thực hiện. Đơn vị này đã phê duyệt đơn giá đền bù và đang trình thẩm định phương án và dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 47 hộ gia đình, cá nhân thuộc phường Uyên Hưng.

Cả 2 dự án chuyên ngành nước thải trên của Bình Dương đều cần nhiều thời gian thu xếp vốn ODA. Hiện tại, Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương đã đàm phán hiệp định với WB và Bộ Tài chính đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước kết quả đàm phán. Đối với Dự án Thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang đề xuất thay đổi nguồn vốn vay từ Hà Lan sang Phần Lan. UBND Tỉnh đang xem xét trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương mong muốn, các thủ tục liên quan đến nguồn vốn ODA sớm hoàn tất để việc thực hiện đầu tư các dự án theo đúng kế hoạch.

Tin cùng chuyên mục