(BĐT) - Khu đất Trung tâm Văn hóa TP. Long Xuyên (cũ) được UBND tỉnh An Giang phê duyệt chủ trương đầu tư với mục tiêu hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ, căn hộ với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Khu đất từng chọn được nhà đầu tư trúng thầu thực hiện Dự án từ năm 2019. Tuy nhiên sau đó, UBND tỉnh An Giang đã hủy các quyết định liên quan đến việc đấu thầu thực hiện Dự án và chuyển sang đấu giá quyền sử dụng đất.
Dự án Trung tâm thương mại hơn 1.000 tỷ tại An Giang: Hủy kết quả đấu thầu, tổ chức đấu giá

Khu đất Trung tâm Văn hóa TP. Long Xuyên (cũ) tại đường Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang có giá khởi điểm 194,339 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản An Giang vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 16.266 m2 đất Trung tâm Văn hóa TP. Long Xuyên (cũ) tại đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Giá khởi điểm là 194,339 tỷ đồng. Theo quy hoạch của Tỉnh, khu đất được đầu tư với mục tiêu xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp căn hộ.

Người tham gia đấu giá phải chứng minh năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của Dự án đầu tư đã được duyệt. Theo đó, người tham gia đấu giá phải có vốn thuộc sở hữu để thực hiện Dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án. Mức đầu tư Dự án do người đăng ký tham gia đấu giá đề xuất bao gồm giá trị tài sản đấu giá cộng với giá trị Dự án sẽ đầu tư sau khi trúng đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá sẽ được thẩm định vào ngày 6/7/2021. Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra ngày 8/7/2021. Người tham gia đấu giá phải nộp 38,8 tỷ đồng tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

Hơn 2 năm trước, UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ cao cấp tại khu đất nêu trên theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Long Xuyên được giao làm bên mời thầu.

Tháng 10/2018, Phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Long Xuyên thông báo về việc sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án. Tổng mức đầu tư Dự án trên 1.041 tỷ đồng.

Tháng 3/2019, Bên mời thầu công bố danh sách nhà đầu tư trúng sơ tuyển, gồm: Công ty CP Tập đoàn Sao Mai; Liên danh Công ty CP Đầu tư Phú Cường Kiên Giang - Công ty CP Đầu tư Phú Cường. Tháng 4/2019, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án được phát hành tới 2 nhà đầu tư. Tại Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 4/4/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nêu rõ, khu đất hiện do UBND TP. Long Xuyên quản lý, nhà đầu tư lập hồ sơ dự thầu không phải lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tháng 8/2019, UBND tỉnh An Giang phê duyệt Liên danh Công ty CP Đầu tư Phú Cường Kiên Giang - Công ty CP Đầu tư Phú Cường trúng thầu thực hiện Dự án. Chi phí thực hiện Dự án là 1.165,134 tỷ đồng; chi phí sử dụng đất là 192,423 tỷ đồng; chi phí hỗ trợ ngân sách nhà nước là 5 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, một cán bộ thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Long Xuyên cho biết, Nhà đầu tư trúng thầu đã nộp tiền sử dụng đất và chi phí hỗ trợ ngân sách nhà nước để chuẩn bị thực hiện Dự án.

Tuy nhiên, khi rà soát lại, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cho rằng, việc lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu thực hiện dự án có sử dụng đất là chưa phù hợp. Do đây là quỹ đất “sạch” nên việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án phải thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngày 7/12/2020, UBND tỉnh An Giang có Quyết định số 2845/QĐ-UBND hủy các quyết định liên quan đến Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ cao cấp. Kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cũng bị hủy, trả lại nhà đầu tư trúng thầu số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước. Ngay sau đó, UBND tỉnh An Giang có quyết định tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất nói trên.