(BĐT) - Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán: FMC) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 1.160,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 81,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và 58,1% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp thuyết minh lợi nhuận tăng trong kỳ do bên cạnh việc tăng giá nguyên liệu so cùng kỳ, hiệu quả từ việc thu hoạch tôm tự nuôi đã góp phần đáng kể trong hoạt động kinh doanh cải thiện.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.129,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 112,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 34,3% và 22,5% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 4.650 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 250 tỷ đồng và cổ tức tối thiểu 20%. Như vậy, với lợi nhuận trước thuế đạt 113,3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021, FMC đã hoàn thành được 45,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của FMC tăng 47,5% so với đầu năm lên 2.523,5 tỷ đồng.