(BĐT) - Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 của Bộ Công Thương đã gia hạn thời gian chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của các thương nhân đến 17h00 ngày 22/9/2021.

Trước đó, ngày 6/9/2021, Hội đồng đấu giá đã thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường năm 2021 và chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của các thương nhân kể từ 8h00 ngày 6/9/2021 đến 17h00 ngày 17/9/2021

Đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường

Tuy nhiên, do tác động của các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, công tác vận chuyển bưu kiện, bưu phẩm gặp nhiều khó khăn, thời gian vận chuyển bị kéo dài.

Do đó, đối với các thương nhân đã nộp tiền đặt trước theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 vào tài khoản của Bộ Công Thương tính đến 17h00 ngày 17/9/2021, Hội đồng đấu giá gia hạn thời gian chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của các thương nhân này đến 17h00 ngày 22/9/2021.