Năm 2019, Long Giang Land dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 120 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 8% so với năm trước.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu LGL của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (Long Giang Land – LGL).

Theo đó, hết thời gian đăng ký từ 6/6 đến 5/7/2019, Tập đoàn Đầu tư Long Giang đã mua vào hơn 5 triệu cổ phiếu LGL trong tổng số 7 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó. Sau giao dịch, Tập đoàn Đầu tư Long Giang đã nâng lượng sở hữu cổ phiếu LGL từ 5,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10,63%) lên hơn 10,4 triệu cổ phiếu, tương ứng mức tỷ lệ 20,82% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Long Giang Land.

Nguyên nhân không mua hết số cổ phiếu đăng ký do giá không phù hợp.

Tập đoàn Đầu tư Long Giang vẫn luôn là cổ đông lớn của Long Giang Land kể từ khi Công ty lên sàn cho đến nay. Cá nhân có liên quan là ông Lê Hà Giang, Chủ tịch của Long Giang Land hiện đang nắm giữ hơn 10,68 triệu cổ phiếu LGL, tỷ lệ 21,37% và cũng là cổ đông lớn nhất của LGL.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/7, cổ phiếu LGL giảm xuống 9.900 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh gần 128.000 đơn vị.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2019, Long Giang Land dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 11% với năm trước. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Long Giang Land theo kế hoạch đạt 120 tỷ đồng, tiếp tục tăng trưởng so với năm trước.

Theo Trí thức trẻ