(BĐT) - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đến nay, các cơ quan liên quan đã thực hiện giải ngân hơn 3,3 nghìn tỷ đồng trong tổng vốn hơn 9,1 nghìn tỷ đồng được giao đối với Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, đạt hơn 28,7% kế hoạch.
Giải ngân hơn 3,3 nghìn tỷ cho công tác bồi thường xây dựng sân bay Long Thành

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cũng theo UBND Tỉnh, tổng vốn đã được Trung ương bố trí cho Dự án đến thời điểm này là hơn 22,8 ngàn tỷ đồng để triển khai các công việc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội khu vực tái định cư. Qua hơn 2 năm triển khai Dự án, đến nay, Đồng Nai đã thực hiện giải ngân hơn 10,6 ngàn tỷ đồng trong tổng vốn được Trung ương bố trí, đạt 46,5% kế hoạch vốn.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và Dự án Tái lập hạ tầng ngoài ranh hàng rào sân bay.