(BĐT) - Gói thầu Xây dựng hầm chui thuộc Dự án Xây dựng hầm chui nút giao thông An Sương (thuộc Quận 12 và huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã lựa chọn được nhà thầu thi công. Liên danh Tổng công ty Xây dựng Thăng Long CTCP - Công ty CP Xây dựng Nasaco - Công ty CP Đạt Phương - Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn trúng thầu với giá trúng thầu khá sát nút.
Gói thầu hầm chui nút giao thông An Sương (TP. HCM): Giảm giá rất ít

Ảnh Internet

Cụ thể, giá gói thầu này là 269.866.965.025 đồng, giá trúng thầu là 267.642.585.999 đồng, chỉ giảm 2,2 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá chỉ khoảng trên dưới 0,7% so với giá gói thầu.

Dự án Xây dựng hầm chui nút giao thông An Sương được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu từ tháng 1/2016, với tổng mức đầu tư hơn 514 tỷ đồng. Nút giao An Sương là một trong những “điểm đen” về giao thông tại TP.HCM, việc xây dựng hầm chui này nhằm giảm bớt áp lực giao thông qua nút giao này.

Trước đó, một gói thầu xây lắp khác thuộc Dự án cũng đã lựa chọn được nhà thầu, đó là Gói thầu Xây dựng phần đường trên mặt bằng nút giao. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thuận được lựa chọn với giá trúng thầu 34,176 tỷ đồng, giảm khoảng 2,5 tỷ đồng so với giá gói thầu (36,744 tỷ đồng).

Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 là chủ đầu tư Dự án, Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng Bảo Việt là bên mời thầu.

Liên quan đến bên mời thầu này, theo thông tin của Báo Đấu thầu, từ tháng 11/2015 đến nay, Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng Bảo Việt đã đăng khoảng 60 thông báo mời thầu, thế nhưng chỉ có 12 gói thầu được bên mời thầu này đăng kết quả lựa chọn nhà thầu. Các gói thầu còn lại vì sao chưa được đăng kết quả lựa chọn nhà thầu, chúng tôi đã liên hệ với Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng Bảo Việt để làm rõ và sẽ thông tin tới bạn đọc khi có phản hồi của bên mời thầu này.