Gói thầu: Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí và hệ thống thông khí

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự toán Cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư hệ thống điều hòa không khí và hệ thống thông khí trong Bệnh viện năm 2023-2024

Bên mời thầu: Bệnh viện Bạch Mai

Tình huống kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III của HSMT, tại điểm 2 Phương án vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư hệ thống điều hòa không khí và hệ thống thông khí, yêu cầu các tiêu chí kỹ thuật bao gồm:

(1) Có phương án vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư hệ thống điều hòa không khí và hệ thống thông khí; (2) Có quy trình tiếp nhận, xử lý các hệ thống, thiết bị kỹ thuật sự cố thông thường; (3) Có quy trình bảo trì, bảo dưỡng, xử lý sự cố khẩn cấp (hỏa hoạn, chập điện, sự cố điều hòa phục vụ máy xét nghiệm, chụp chiếu, phòng mổ...); (4) Có nội dung bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống, thiết bị kỹ thuật.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Kiến nghị lần 1:

Về việc bị đánh giá HSĐXKT không đạt (do không có quy trình bảo trì, bảo dưỡng, xử lý sự cố khẩn cấp (hỏa hoạn, chập điện, sự cố điều hòa phục vụ máy xét nghiệm, chụp chiếu, phòng mổ...), Liên danh Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và Thương mại Bảo An - Công ty cổ phần Công nghệ VITEQ Việt Nam kiến nghị như sau:

Trong HSDT Nhà thầu đã trình bày quy trình tiếp nhận, sửa chữa, khắc phục sự cố tại phần Cam kết, các biện pháp thi công, cụ thể:

Quy trình vận hành hệ thống điều hòa không khí của Tòa nhà Q (Trung tâm Ung bướu và Tim mạch trẻ em) và xử lý sự cố các khu vực khác trong bệnh viện:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin sửa chữa, Nhân viên kỹ thuật nhận thông tin sự cố qua số điện thoại hotline từ khoa phòng, đơn vị trong Bệnh viện; Bước 2: Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề để xử lý sự cố. Theo sự cố được thông báo nhân viên kỹ thuật sẽ chuẩn bị vật tư theo yêu cầu; Bước 3: Liên hệ đơn vị yêu cầu và khắc phục xử lý sự cố; Bước 4: Báo lại cho nhân viên khoa phòng là công việc đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành phản hồi lại cho nhân viên khoa phòng được biết và nắm thông tin; Bước 5: Dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ vị trí sau khi đã xử lý xong.

Quy trình tiếp nhận, xử lý các hệ thống thiết bị kỹ thuật sự cố:

Nhà thầu tiếp nhận thông báo về sự cố qua số điện thoại của các nhân sự trực tiếp trực tại Bệnh viện (Nhà thầu cung cấp số điện thoại của toàn bộ nhân sự thực hiện cung cấp dịch vụ) hoặc số điện thoại:

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và Thương mại Bảo An. Điện thoại: 02435510323; Công ty cổ phần Công nghệ VITEQ Việt Nam. Điện thoại: 024 37930891.

Nhà thầu cho biết, HSMT yêu cầu “Có quy trình” bảo trì, bảo dưỡng, xử lý sự cố khẩn cấp (hỏa hoạn, chập điện, sự cố điều hòa phục vụ máy xét nghiệm, chụp chiếu, phòng mổ...), không yêu cầu “Biện pháp kỹ thuật” chi tiết xử lý sự cố tại các phòng xét nghiệm, chụp chiếu, phòng mổ...

Nhà thầu khẳng định đã có quy trình tiếp nhận và quy trình bảo trì, bảo dưỡng, xử lý sự cố kỹ thuật chung (bao gồm cả sự cố thông thường và sự cố khẩn cấp) trong HSDT. Việc xử lý sự cố được thực hiện trong toàn Bệnh viện (bao gồm tất cả các phòng, khoa trong đó có phòng xét nghiệm, chụp chiếu, phòng mổ...).

Nhà thầu nhận thấy Tổ chuyên gia đang hiểu sai giữa quy trình và biện pháp, đánh giá chưa khách quan, máy móc và thiếu công tâm (do Nhà thầu không trình bày theo các mục 1, 2, 3, 4 của phương án).

Bằng kinh nghiệm, Nhà thầu khẳng định đây là một quy trình không phức tạp về mặt kỹ thuật do Nhà thầu đã vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí của Bệnh viện Bạch Mai an toàn trong 8 năm cho đến khi có dịch Covid-19. Trong 2 năm dịch Covid-19, việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí còn phức tạp hơn nhiều, nhưng Nhà thầu chưa từng để xảy ra bất kỳ một sự cố đáng tiếc nào làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị trong tòa nhà.

Ngoài lý do về kỹ thuật nêu trên, Nhà thầu cho biết Liên danh nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất, giá dự thầu là 5.963.610.300 đồng. Trong khi giá trúng thầu là 6.813.003.890 đồng.

Với những trình bày nêu trên, Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và Thương mại Bảo An - Công ty cổ phần Công nghệ VITEQ Việt Nam kiến nghị Bên mời thầu hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 01/3/2024 đối với Gói thầu Cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư hệ thống điều hòa không khí và hệ thống thông khí trong Bệnh viện năm 2023-2024; đề nghị Tổ chuyên gia tổ chức đánh giá lại HSDT của Liên danh nhà thầu đảm bảo công bằng, minh bạch nhằm lựa chọn được đơn vị đủ năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thực hiện Gói thầu với mức giá hợp lý nhất, tiết kiệm nguồn vốn cho Bệnh viện.

Kiến nghị lần 2:

Ngày 8/4/2024, Liên danh Bảo An - VITEQ Việt Nam tiếp tục có đơn kiến nghị phản đối biện luận của Chủ đầu tư, giữ nguyên quan điểm kiến nghị ban đầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 18/3/2024, Bệnh viện Bạch Mai đã có Văn bản trả lời kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu của Liên danh Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và Thương mại Bảo An - Công ty cổ phần Công nghệ VITEQ Việt Nam, nội dung như sau:

Các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật quy định tại Điểm 2 Phương án vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư hệ thống điều hòa không khí và hệ thống thông khí thuộc Mục 3 Chương III của HSMT yêu cầu: (1) Có phương án vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư hệ thống điều hòa không khí và hệ thống thông khí; (2) Có quy trình tiếp nhận, xử lý các hệ thống, thiết bị kỹ thuật sự cố thông thường; (3) Có quy trình bảo trì, bảo dưỡng, xử lý sự cố khẩn cấp (hỏa hoạn, chập điện, sự cố điều hòa phục vụ máy xét nghiệm, chụp chiếu, phòng mổ...); (4) Có nội dung bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống, thiết bị kỹ thuật.

Bệnh viện Bạch Mai có một số máy móc thiết bị, hệ thống, vị trí cần phải có quy trình bảo trì, bảo dưỡng, xử lý khẩn cấp, cấp bách khi có hỏa hoạn, chập điện, sự cố điều hòa phục vụ máy móc xét nghiệm, chụp chiếu, phòng mổ..., bên cạnh các yêu cầu kỹ thuật xử lý sự cố thông thường, để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, máy móc, trang thiết bị và cơ sở vật chất, đồng thời vẫn phải đảm bảo công tác chuyên môn của Bệnh viện. Do đó trên cơ sở các yêu cầu thực tế, Bệnh viện Bạch Mai đã nêu rõ các yêu cầu kỹ thuật về quy trình bảo trì, bảo dưỡng, xử lý sự cố trong hai trường hợp thông thường và khi có sự cố khẩn cấp. Việc yêu cầu phải đáp ứng bằng việc đề xuất phương án đối với sự cố khẩn cấp (hỏa hoạn, chập điện, sự cố điều hòa phục vụ máy xét nghiệm, chụp chiếu, phòng mổ...) là một trong số các cơ sở để đánh giá tiêu chí kỹ thuật của các nhà thầu dự thầu.

HSDT của Liên danh nhà thầu đã nêu các nội dung tại phần Phương pháp luận thể hiện ở Phần II/Mục I: Vận hành hệ thống điều hòa không khí của tòa nhà Q (Trung tâm Ung bướu và Tim mạch trẻ em) và xử lý sự cố các khu vực khác trong Bệnh viện. “Chi tiết quy trình sửa chữa sự cố:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin sửa chữa, Nhân viên kỹ thuật nhận thông tin sự cố qua số điện thoại hotline từ khoa phòng, đơn vị trong Bệnh viện; Bước 2: Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề để xử lý sự cố. Theo sự cố được thông báo nhân viên kỹ thuật sẽ chuẩn bị vật tư theo yêu cầu; Bước 3: Liên hệ đơn vị yêu cầu và khắc phục xử lý sự cố; Bước 4: Báo lại cho nhân viên khoa phòng là công việc đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành phản hồi lại cho nhân viên khoa phòng được biết và nắm thông tin; Bước 5: Dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ vị trí sau khi đã xử lý xong.”

Căn cứ nội dung tại Văn bản kiến nghị của Liên danh nhà thầu đề cập “nhà thầu đã có quy trình tiếp nhận và quy trình bảo trì, bảo dưỡng xử lý sự cố kỹ thuật chung (bao gồm cả sự cố thông thường và sự cố khẩn cấp”. Tuy nhiên Tổ chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai đánh giá nội dung trên của HSDT do Liên danh nhà thầu đề xuất chỉ thể hiện được quy trình thông thường, chưa thể hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng, xử lý sự cố khẩn cấp (hỏa hoạn, chập điện, sự cố điều hòa phục vụ máy xét nghiệm, chụp chiếu, phòng mổ...). Các phương án xử lý đối với sự cố khẩn cấp cần phải được đề xuất phương án cụ thể, phù hợp với tính chất khẩn cấp, cấp bách phải xử lý kịp thời để không ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh và hoạt động của Bệnh viện.

Từ các phân tích trên, Bệnh viện Bạch Mai khẳng định nội dung đánh giá của Tổ chuyên gia là phù hợp, đảm bảo chính xác, minh bạch.

Tuy nhiên, ngày 6/5/2024, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai rà soát toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 10/5/2024, Bệnh viện ra quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu với lý do “tiêu chuẩn kỹ thuật trong HSMT có điểm chưa rõ ràng dẫn đến các cách hiểu khác nhau”.

Tin cùng chuyên mục