(BĐT) - Công ty TNHH MTV Linh Lực Hà Giang vừa được công khai trúng đấu giá tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất đối với cơ sở nhà, đất của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ sở cũ) huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang.

UBND tỉnh Hà Giang vừa có Quyết định số 314/QĐ-UBND công nhận kết quả trúng đấu giá tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất đối với cơ sở nhà, đất của phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ sở cũ) huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Linh Lực Hà Giang có địa chỉ tại Tổ 13, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã trúng đấu giá tài sản nêu trên với giá trúng đấu giá là 8,024 tỷ đồng (chênh lệch 50 triệu đồng so với giá khởi điểm).

Được biết, cơ sở nhà, đất của phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ sở cũ) huyện Xí Mần có diện tích 694,3m2, mục đích sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ; Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuế đất một lần cho cả thời gian thuê. Trên đất có tài sản là nhà làm việc 3 tầng, diện tích 446m2, nhà tập thể 1 tầng diện tích 119m2.

Trước đó, Công ty Đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam đã có thông báo bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất đối với cơ sở nhà, đất của phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ sở cũ) huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang từ ngày 5 - 22/1/2021. Giá khởi điểm được công bố là 7,974 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 1/12/2020, Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam đã từng có thông báo bán đấu giá tài sản này. Tuy nhiên, cuộc đấu giá này đã phải tạm dừng với lý do “có một số phát sinh trong quá trình triển khai nghiệp vụ bán đấu giá tài sản”.