(BĐT) - UBND tỉnh Hà Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và du lịch làng nghề gỗ mỹ nghệ Lý Nhân theo hợp đồng BT.
Hà Nam: Sắp lựa chọn nhà đầu tư Dự án BT hạ tầng Khu dân cư và du lịch làng nghề Lý Nhân

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi trong nước với phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là quý III/2020.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 275,46 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng BT là 24 tháng.