(BĐT) - Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT02.21) có tổng chi phí thực hiện dự kiến 354,218 tỷ đồng đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam tìm kiếm nhà đầu tư.
Hà Nam tìm nhà đầu tư khu nhà ở thị trấn Tân Thanh hơn 354 tỷ đồng

Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm có tổng chi phí thực hiện hơn 354 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án là ngày 22/11 tới.

Đây là dự án đầu tư sử dụng đất. Diện tích đất thực hiện Dự án là 119.348,1 m2. Hiện khu đất chưa được giải phóng mặt bằng. Địa điểm đầu tư tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm.

Mục tiêu đầu tư nhằm hình thành khu nhà ở đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối với khu dân cư hiện trạng và các dự án đã, đang triển khai trong khu vực; đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân; góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.