Hà Nội phê bình chủ tịch quận, huyện chậm xử lý cơ sở không bảo đảm phòng cháy, chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND TP. Hà Nội phê bình thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã để xảy ra các tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ngày 13/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành văn bản về việc chấn chỉnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của HĐND Thành phố quy định về việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC trên địa bàn TP. Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Cụ thể, UBND Thành phố nghiêm túc phê bình thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã để xảy ra các tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trên; đề nghị chỉ đạo đơn vị chấn chỉnh, kiểm điểm ngay, đồng thời làm rõ trách của các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có) trong việc thực hiện không nghiêm chỉ đạo của Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND 9 quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo đơn vị khẩn trương hoàn thành việc đôn đốc cơ sở ký cam kết và phê duyệt kế hoạch, cam kết lộ trình thực hiện của 100% cơ sở trên địa bàn quản lý, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/11/2023.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã được giao chỉ đạo đơn vị chủ động, quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện, phấn đấu năm 2023, hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về PCCC đối với 30% cơ sở trên địa bàn quản lý. Năm 2024, hoàn thành 70% và năm 2025 hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về PCCC đối với 100% cơ sở trên địa bàn quản lý.

Qua theo dõi, tổng hợp kết quả việc triển khai thực hiện của các đơn vị, tính đến ngày 15/10/2023, trên địa bàn Thành phố có 2.955 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào hoạt động trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực.

Đến nay, có 1.732 cơ sở đã xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án thực hiện và cam kết lộ trình thực hiện khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC (đạt 58,6%).

UBND cấp huyện đã phê duyệt kế hoạch lộ trình, phương án thực hiện và cam kết lộ trình thực hiện khắc phục đối với 1.526 cơ sở (đạt 51,64%). Trong đó, 347 cơ sở hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về PCCC.

Tuy nhiên, tiến độ việc triển khai thực hiện của các đơn vị hiện nay rất chậm, chưa bảo đảm mục tiêu, yêu cầu, lộ trình đã đề ra, quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Tin cùng chuyên mục