(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).
Hà Nội triển khai Nghị quyết của Chính phủ về BOT

Ảnh minh họa: Internet

UBND Thành phố giao các sở Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội; các Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết, chủ động kiểm tra, rà soát các dự án (bao gồm dự án đã triển khai, đang chuẩn bị đầu tư) để khắc phục tồn tại liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của Thành phố; tổng hợp, dự thảo Báo cáo của UBND Thành phố gửi Chính phủ, báo cáo trước ngày 15/7/2018.