(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt Danh mục 5 dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn Tỉnh năm 2019 (đợt 10).
Hải Dương lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 5 dự án sử dụng đất

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 3 dự án được thực hiện tại huyện Bình Giang, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Đồng Sông Máng, thôn Phúc Lão, xã Hùng Thắng (6,82 ha); Dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học (9,95 ha); Dự án Đầu tư xây dựng Điểm dân cư thôn Lại và thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Tuy (4,97 ha).

2 dự án còn lại được triển khai tại huyện Nam Sách và Cẩm Giàng với diện tích lần lượt là 2,22 ha và 3,91 ha.