Hai nhà thầu ngoại muốn tư vấn quy hoạch thép Việt Nam

(BĐT) - Đó là nhà thầu Deloite (Nhật) và nhà thầu Roland Berger (Đức) đã gửi thư bày tỏ quan tâm đến Dự thảo Quy hoạch Hệ thống Sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Thông tin trên vừa được Vụ Công nghiệp nặng thuộc Bộ Công Thương cho biết.
Hai nhà thầu ngoại muốn tư vấn quy hoạch thép Việt Nam

Theo đánh giá sơ bộ của giới chuyên gia thì Deloite và Roland Berger là những nhà thầu có năng lực khá tốt, có thể trở thành đơn vị tư vấn quy hoạch ngành thép Việt Nam.

Để tuyển chọn được nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, hiện Vụ Công nghiệp Nặng đang tiến hành lập hồ sơ và lập tổ tư vấn lựa chọn nhà thầu. Trên cơ sở hồ sơ và bản chào của các đơn vị này, Tổ tư vấn sẽ đánh giá năng lực và lựa chọn đơn vị có phương án tối ưu, giải pháp tốt nhất và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Theo yêu cầu, đơn vị tư vấn được lựa chọn cuối cùng sẽ có trách nhiệm làm rõ xu hướng phát triển ngành thép thế giới và khu vực; đồng thời đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành thép Việt Nam so với khu vực và trên thế giới cũng như việc lựa chọn nhà thầu, công nghệ và những đánh giá tác động về môi trường.

Trước đó, ngày 28/12/2016, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh ký phê duyệt nhiệm vụ và đề cương đánh giá Dự thảo Quy hoạch Hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, căn cứ trên kiến nghị của Vụ Công Nghiệp nặng. Trong đó, Bộ trưởng giao cho Vụ Công nghiệp Nặng là đơn vị chủ trì. Đơn vị thực hiện là công ty tư vấn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Trong những năm qua, ngành thép Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng, năng lực sản xuất ngày càng tăng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều ý kiến cho rằng, việc phát triển ngành thép hiện nay còn nhiều hạn chế cần tập trung giải quyết như: chất lượng quy hoạch chưa cao; công tác xây dựng kế hoạch và giám sát thực hiện quy hoạch chưa được triển khai quyết liệt; ngành chưa cân đối được các nguồn lực dẫn đến việc thực hiện quy hoạch không hiệu quả, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế...

Tin cùng chuyên mục