(BĐT) - Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường TP.HCM vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu xây lắp lớn của Dự án Vệ sinh Môi trường TP.HCM - giai đoạn 2.
Hai nhà thầu trúng 2 gói xây lắp - Dự án Vệ sinh Môi trường TP.HCM hơn 300 tỷ

Ảnh Internet

Cụ thể, Công ty CP Lạc An trúng Gói thầu XL-03: “Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 thuộc lưu vực 6”, với giá trúng thầu gần 204.697 triệu đồng (giá gói thầu là 8.119.885 USD). Công ty CP Công trình giao thông công chánh trúng Gói thầu XL-04: “Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2 thuộc lưu vực 6”, với giá trúng thầu gần 108.036 triệu đồng (giá gói thầu là 5.685.165 USD).

Thời gian thực hiện Gói thầu XL-03 của Công ty CP Lạc An là 24 tháng (thời gian xây dựng công trình), loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Thời gian thực hiện Gói thầu XL-04 của Công ty CP Công trình giao thông công chánh là 690 ngày (thời gian xây dựng công trình), loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Một cán bộ đấu thầu của Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường TP.HCM cho biết, 2 gói thầu trên sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới và lựa chọn nhà thầu thông qua thủ tục đấu thầu cạnh tranh trong nước theo quy định của Ngân hàng Thế giới. Hiện tại, Bên mời thầu đã hoàn tất các thủ tục để ký kết hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, tính đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường TP.HCM đã thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của 6 gói thầu thuộc Dự án Vệ sinh Môi trường TP.HCM - giai đoạn 2, gồm 3 gói thầu xây lắp (XL-01, XL-03 và XL-04) và 3 gói thầu tư vấn (TV-01, TV-07 và TV-08). Trong đó, có 2 gói thầu được đấu thầu rộng rãi quốc tế là Gói thầu XL-01:  “Thi công tuyến cống bao” (có giá gói thầu 79,7 triệu USD) và Gói thầu TV-01: Tư vấn giám sát thi công tuyến cống bao và Nhà máy Xử lý nước thải (có giá gói thầu gần 15,6 triệu USD). Nhà thầu trúng 2 gói thầu này lần lượt là Liên danh Italian - Thai Development Public Company Limited (Thái Lan) và  Liên danh Công ty Haskoning DHV Nederland B.V (Hà Lan) - Công ty DOHWA Engineering Co., Ltd. (Hàn Quốc).