(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 86 lô đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân tại thôn Kỳ Sơn và thôn Ngọc Tỉnh, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy. Tổng giá khởi điểm bán đấu giá là 69,091 tỷ đồng.

86 lô đất bán đấu giá có diện tích 12.400,9 m2 tại Khu đối diện Trường mầm non xã Tân Trào và Khu đối diện nhà ông Ngân, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy. Tổng giá khởi điểm là 69,091 tỷ đồng. Tổng tiền đặt trước của các lô đất đấu giá là 13,752 tỷ đồng.

Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 8/3/2022 đến ngày 21/3/2022 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy. Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 8/3/2022 đến ngày 21/3/2022 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng tổ chức xem tài sản cho khách hàng tham gia đấu giá trong 2 ngày (15/3 – 16/3/2022).

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá đối với các lô đất Khu đối diện Trường mầm non xã Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy vào 8 giờ 30 phút ngày 24/3/2022 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá đối với các lô đất Khu đối diện nhà ông Ngân, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy vào 14 giờ 30 phút ngày 24/3/2022 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng.