Hiện thực hóa cơ chế thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở thương mại

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 80/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở (Nghị quyết).
Nhiều dự án nhà ở thương mại gặp khó khăn khi triển khai do không đáp ứng được yêu cầu về loại đất. Ảnh: Lê Tiên
Nhiều dự án nhà ở thương mại gặp khó khăn khi triển khai do không đáp ứng được yêu cầu về loại đất. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung Nghị quyết để trình Quốc hội quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (tháng 5/2024) theo quy trình xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, thị trường bất động sản được dự báo sẽ chỉ có các dự án nhà ở thương mại là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án khu dân cư nông thôn được hình thành thông qua việc Nhà nước thu hồi đất hoặc các dự án được chuyển mục đích sử dụng đất để làm nhà ở thương mại do đang có đất ở và đất khác. Điều này sẽ dẫn đến hạn chế sự phát triển của thị trường bất động sản, không thực hiện được đầy đủ chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thoả thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại".

Đây là một trong những vấn đề đặt ra yêu cầu phải xây dựng Nghị quyết của Quốc hội nhằm thể chế đầy đủ Nghị quyết số 18-NQ/TW, đảm bảo chính sách pháp luật đất đai đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tin cùng chuyên mục