(BĐT) - Cuộc họp lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) giai đoạn 2021 - 2025 để thay thế Nghị quyết số 35/NQ-CP được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 25/10, tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông chủ trì cuộc họp.
Hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông chủ trì cuộc họp (ảnh: MT)

Mục tiêu của Nghị quyết là hỗ trợ DN thích ứng với tình hình mới, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nhanh chóng phục hồi, tạo tiền để bứt phá, nâng cao năng lực cạnh tranh và lớn mạnh về quy mô. Phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam có hơn 2 triệu DN đăng ký thành lập, trong đó có khoảng 600 nghìn DN đăng ký thành lập mới giai đoạn 2021 - 2025; khoảng 70 DN có vốn hóa trên thị trường chứng khoán đạt trên 1 tỷ USD; khoảng 10 DN khởi nghiệp sáng tạo được định giá trên 1 tỷ USD; khoảng 35 - 40% tổng số DN có hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Thực hiện mục tiêu này, Dự thảo Nghị quyết đề xuất 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như: tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, công bằng, tạo điều kiện để DN thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển; kích cầu nội địa, thúc đẩy mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; hỗ trợ phục hồi, khuyến khích phát triển DN, đặc biệt là những DN có quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt trong một số ngành kinh tế mũi nhọn…

Trước đó, ngày 18/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn gửi xin ý kiến các bộ ngành, địa phương, các hiệp hội DN về Dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các đơn vị, Bộ tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.