(BĐT) - Hiện trên thế giới có hơn 800 startup "kỳ lân" (công ty khởi nghiệp được định giá từ 1 tỷ USD trở lên). Dưới đây là 35 startup "kỳ lân" được định giá trên 10 tỷ USD, chia theo lĩnh vực và nơi đặt trụ sở, tính tới ngày 6/12/2021.
[Infographic] Startup "kỳ lân" lớn nhất thế giới năm 2021 ảnh 1

Nguồn: VisualCapitalist