Kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thi hành án tín dụng, ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ông Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa ký ban hành Kế hoạch công tác năm 2023, trong đó sẽ tập trung triển khai kiểm tra một số đơn vị có lượng án tín dụng, ngân hàng có điều kiện thi hành lớn, giá trị phải thi hành cao nhưng quá trình thi hành còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tổng cục THADS yêu cầu, tập trung kiểm tra một số đơn vị có lượng án tín dụng ngân hàng có điều kiện thi hành lớn, giá trị phải thi hành cao, còn nhiều khó khăn, vướng mắc; đã bán đấu giá tài sản nhiều lần nhưng chưa thành, bán đấu giá thành nhưng chưa giao cho người mua trúng đấu giá. Đồng thời, đôn đốc, chỉ đạo tổ chức thi hành các vụ việc đã có chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục. Định kỳ 6 tháng, 1 năm (trước 5/4 và 5/10) tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình kết quả thực hiện gửi về Tổng cục THADS để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Tổng cục trưởng Tổng cục THADS yêu cầu, chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan THADS địa phương đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật về tín dụng, ngân hàng, bảo đảm chất lượng, đúng trình tự thủ tục 100% văn bản xin ý kiến hướng dẫn.

Bên cạnh đó, xử lý kịp thời, hiệu quả đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đề nghị của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng. Đồng thời, rà soát, tổng hợp, tham mưu theo dõi những vụ việc về tín dụng, ngân hàng có điều kiện thi hành từ 20 tỷ đồng trở lên và 3 năm chưa thi hành xong, chỉ đạo cơ quan THADS địa phương tổ chức thi hành dứt điểm.

Phối hợp tham mưu thực hiện Nghị quyết về tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Phối hợp thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028 (liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng)...

Về công tác kiểm tra, phúc tra, Tổng cục THADS yêu cầu, tập trung rà soát, tổng hợp các vụ việc (trên cơ sở Thông báo kết luận kiểm tra năm 2021, 2022 hoặc đề nghị của Hiệp hội Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, công ty quản lý tài sản); phối hợp chỉ đạo việc tổ chức thi hành dứt điểm đối với những vụ việc có điều kiện, nhất là những đơn vị có nhiều vụ việc lớn, phức tạp liên quan đến các tổ chức tín dụng như: Agribank, VCB, VPBank, BIDV, VietinBank (tăng cường đối thoại để tìm ra giải pháp giải quyết trước mắt thí điểm một số ngân hàng sau đó nhân rộng).

Cùng với đó, tổ chức kiểm tra công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng tại một số địa phương có lượng việc lớn, giá trị cao, tỷ lệ thi hành về việc, tiền thấp để kịp thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết, hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Tổng cục THADS dự kiến sẽ tổ chức kiểm tra công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng tại 5 - 7 cục THADS địa phương.

Tin cùng chuyên mục