(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Dự án thành phần 3 – Tuyến đường ĐT.789 (đoạn từ Km12+000 đến Km24+040) thuộc Dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8 - 787B - 789.
Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thầu thi công Đường tỉnh 789 gần 388 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Liên danh Công ty TNHH Đồng Thuận Hà - Công ty CP Xây dựng Minh Sáng - Công ty TNHH Thái Hòa trúng thầu với giá 387,972 tỷ đồng, giảm 7,962 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm hơn 2%; thời gian thực hiện hợp đồng 730 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Gói thầu nêu trên sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh Tây Ninh và các nguồn vốn hợp pháp khác, là một trong những gói thầu chính của Dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8 - 787B - 789 với tổng mức đầu tư 3.416,237 tỷ đồng. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Lãnh đạo Công ty TNHH Đồng Thuận Hà cho biết, Liên danh nhà thầu vừa ký hợp đồng và Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu. Dự kiến, công trình sẽ được khởi công trong tháng 7. Ngoài 3 thành viên Liên danh, có 2 nhà thầu phụ sẽ tham gia thực hiện công trình gồm: Công ty 98 - Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty TNHH Mai Nguyên. Với lợi thế là nhà thầu ở Tây Ninh, nhà thầu sẽ dồn nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện công trình.