(BĐT) - Tổng công ty CP Đường sông Miền Nam (Sowatco) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu đạt 156,1 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên chi phí giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp của Sowatco giảm 14%.
Lợi nhuận 9 tháng/2021 của Sowatco tăng 54%

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về hoạt động tài chính, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí trong quý III/2021 chỉ đạt 4,2 tỷ đồng, giảm mạnh so với 51,9 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, Sowatco lãi trước thuế 41,1 tỷ đồng, giảm 31%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 54% lên 173,3 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2021, tổng tài sản của Sowatco đạt 1.501 tỷ đồng, trong đó số dư tiền tăng mạnh so với thời điểm đầu năm từ 199 tỷ đồng lên 279 tỷ đồng.