Công ty CP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán NT2) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2016.

Trong quý III năm nay, hệ thống khí Nam Côn Sơn được cắt giảm để bảo dưỡng lớn định kỳ 5 năm. Mặc dù doanh thu tăng 18,2%, đạt 1.510 tỷ đồng, lãi gộp quý III của Công ty chỉ đạt 263,5 tỷ đồng, giảm 26,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Tuy nhiên, một điều kiện khách quan khác đã tác động tích cực lên kết quả kinh doanh quý III của Công ty là khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản vay có gốc ngoại tệ. Quý III năm ngoái, Công ty gánh 205,5 tỷ đồng lỗ tỷ giá, trong khi quý III năm nay khoản lỗ này chỉ còn 9,4 tỷ đồng.

Kết quả Công ty báo lãi sau thuế 164,8 tỷ đồng trong riêng quý III, bằng 2,4 lần kết quả đạt được cùng kỳ năm 2015. Lũy kế 9 tháng, Công ty lãi ròng 860 tỷ đồng.

Đáng chú  ý, tăng trưởng lợi nhuận của Công ty trong 9 tháng đầu năm cũng đến chủ yếu từ việc giảm lỗ tỷ giá so với cùng kỳ năm ngoái.