(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý IV/2020, Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán: FMC) ghi nhận doanh thu đạt 1.209,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 63,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,8% và 3,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Luỹ kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.415,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 226 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và giảm 1,7% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 4.170 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến là 25%. Như vậy, kết thúc năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 94,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2020 có dấu hiệu đi ngang nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính chỉ dương 43,7 tỷ đồng so với cùng kỳ dương tới 556,7 tỷ đồng.