Nam Định đấu giá đất khu dân cư xã Hoành Sơn, giá khởi điểm từ 13 triệu đồng/m2

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Xuân Trường đang thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 82 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư tập trung xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Theo đó, các lô đất đấu giá có diện tích từ 100 - 296,2 m2/lô. Tổng diện tích đất đấu giá là 9.615 m2. Đơn giá khởi điểm từ 13 - 18,6 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm đấu giá là 133,65 tỷ đồng. Bước giá được áp dụng cho tất cả các lô đất đấu giá. Người có tài sản đấu giá quy định bước giá là 100.000 đồng/m2, bước giá là cơ sở để xác định giá trả hợp lệ của người tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 29/11 - 13/12/2023 tại UBND xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy và tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Xuân Trường.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng đối với từng lô đất tại cuộc đấu giá. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 16/12/2023.

Tin cùng chuyên mục