(BĐT) - Ngày 10/8, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (Nedi 2, mã chứng khoán: ND2) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán vào ngày 31/8.

Như vậy, với gần 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 100 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Mới đây, Công ty đã công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 88,2 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù đã tiết giảm mọi chi phí, lợi nhuận sau thuế Công ty vẫn giảm 21,2% so với cùng kỳ, xuống còn 28,2 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt 136,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 19,4 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, sau 2 quý đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 35,5% chỉ tiêu doanh thu và 13,9% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.