Ngày 11/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 2 dự thảo luật về giao thông đường bộ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 11/6, tại Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và dự thảo Luật Đường bộ.
Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến 2 dự thảo luật về giao thông đường bộ.
Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến 2 dự thảo luật về giao thông đường bộ.

Văn phòng Quốc hội cho biết, Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 - 13/6. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp.

Về công tác xây dựng pháp luật, Phiên họp sẽ tập trung cho ý kiến đối với các dự án Luật trình Quốc hội thông qua tại đợt 2 của Kỳ họp thứ 7.

Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Theo dự kiến chương trình, ngày 11/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Ngoài ra, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ.

Trong ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2023; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (báo cáo Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV); xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục