(BĐT) - Quyền sử dụng 31 lô đất ở tại vùng quy hoạch Ré Bờ Hồng xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An sẽ được bán đấu giá vào cuối tháng 6/2021. Tổng giá khởi điểm là 21,4 tỷ đồng.
Nghệ An bán đấu giá 31 lô đất vùng quy hoạch Ré Bờ Hồng

Một góc huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung đang phối hợp với UBND huyện Hưng Nguyên bán đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất ở tại vùng quy hoạch Ré Bờ Hồng xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Các lô đất có diện tích từ 185 - 230 m2/lô; giá khởi điểm từng lô đất bán đấu giá từ 470 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Tại thông báo bán đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản cũng công khai bước giá để trả giá cho từng lô đất. Theo đó, tại mỗi lô đất, người tham gia đấu giá sẽ phải trả giá tối thiểu 520 triệu đồng đến 1,354 tỷ đồng/lô đất.

Cuộc đấu giá được diễn ra dưới hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Thời gian công bố giá trúng đấu giá là ngày 29/6/2021 tại trụ sở UBND xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Thông báo đấu giá nêu rõ, tại phiên công bố giá khi Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo mời khách hàng vào hội trường công bố giá, mà sau 15 phút không có mặt thì xem như vắng mặt không có lý do, người đó bị tước quyền tham gia phiên công bố giá, tiền đặt trước bị tịch thu theo quy định.