Nghệ An đấu giá 39 lô đất ở tại xứ đồng Ông Vạn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Hoàng Mai thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 39 lô đất ở tại xứ đồng Ông Vạn, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (đợt 2).

39 lô đất đấu giá gồm: lốc 13 lô (từ lô đất số 57 đến lô đất số 69); lốc 26 lô (từ lô đất số 70 đến lô đất số 95). Tổng giá khởi điểm của 39 lô đất đấu giá này là 116,734 tỷ đồng.

Hồ sơ đấu giá được bán tới ngày 28/8/2022 tại Phòng Tư pháp thị xã Hoàng Mai, UBND phường Quỳnh Thiện và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian công bố giá đã trả vào ngày 31/8/2022.

Tin cùng chuyên mục