(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò và Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt đang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất thuộc Khu quy hoạch (KQH) tái định cư phục vụ xây dựng đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (khu số 4) tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

15 lô đất (ký hiệu từ NV-167 đến NV-181) có tổng diện tích là 4.045 m2. Các lô đất có diện tích 265,5 - 270 m2/lô. Giá khởi điểm mỗi lô đất là khoảng 2,97 - 3,186 tỷ đồng. Tổng giá khởi điểm của các lô đất bán đấu giá là 44,766 tỷ đồng.

Đối tượng được tham gia đấu giá là các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 và đã nộp đủ khoản tiền đặt trước, tiền hồ sơ trong thời hạn quy định.

Người tham gia đấu giá đến tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò, UBND phường Nghi Hương để xem thông báo đấu giá, thông tin các lô đất: diện tích, giá khởi điểm, giá tối thiểu phải trả, tiền đặt trước, tiền hồ sơ và bản vẽ quy hoạch hoặc đến trực tiếp tại khu quy hoạch để xem mặt bằng thực địa trong thời gian thông báo đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 1 - 18/12 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt (số 102, đường Hồ Bá Kiện, khối 9, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 21/12/2021 tại Hội trường tầng 6 Agribank - Chi nhánh thị xã Cửa Lò (số 184 đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò).