(BĐT) - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 với kết quả doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.074 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp tăng trưởng 63%, đạt 78,2 tỷ đồng.
Nhôm Lâm Đồng lãi ròng 33,2 tỷ đồng sau 6 tháng 2021

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hoạt động tài chính và tổng chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp của Nhôm Lâm Đồng trong 6 tháng đầu năm 2021 không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả Công ty lãi ròng 33,2 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản của Nhôm Lâm Đồng đạt 1.034 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả chiếm 69%. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty ở mức 2,2 lần.