(BĐT) - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 3 gói thầu chuẩn bị đầu tư thuộc Dự án Cụm công trình thủy lợi Nam sông Vân. Dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 7/2021 với tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng.
Ninh Bình chuẩn bị đầu tư Dự án thủy lợi Nam sông Vân 600 tỷ đồng

3 gói thầu chuẩn bị đầu tư thuộc Dự án Cụm công trình thủy lợi Nam sông Vân với tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý IV/2021 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01 Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Gói thầu 02 Giám sát khảo sát; Gói thầu 03 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Trong đó, Gói thầu 01 áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 2 gói thầu còn lại được chỉ định thầu.