(BĐT) - Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam (mã chứng khoán: PGS) công bố kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh năm 2021.

Theo đó, Công ty đặt mục tiêu đạt 5.129 tỷ đồng doanh thu và 78,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 100,86% và 107,69% so với năm 2020.

Đồng thời, Công ty dự kiến chi 668 tỷ đồng để đầu tư mua sắm thiết bị và xây dựng cơ bản. Giá trị vốn giải ngân cũng sẽ gấp 19 lần so với năm 2020.

Năm 2020, Công ty đạt 5.084 tỷ đồng doanh thu và 72 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; lần lượt hoàn thành 82,3% chỉ tiêu doanh thu và 96,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Trong năm qua, HĐQT Công ty có thông qua quyết định bổ sung kế hoạch đầu tư tại dự án Điện mặt trời mái nhà. Trong đó, tổng số tiền dự kiến đầu tư cho dự án gần 29 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chiếm 30%, còn lại 70% từ nguồn vốn vay.