Phú Hương trúng đấu giá quyền khai thác đá làm VLXD thông thường tại Quảng Nam

(BĐT) - Công ty TNHH Phú Hương trúng đấu giá quyền khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Trà Huỳnh (Quảng Nam)
Phú Hương trúng đấu giá quyền khai thác đá làm VLXD thông thường tại Quảng Nam ảnh 1

Tin cùng chuyên mục