(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu thuộc Dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên với tổng mức đầu tư 1.009 tỷ đồng.
Phú Yên: Đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng hồ chứa nước Mỹ Lâm

Phối cảnh tràn xả lũ hồ chứa nước Mỹ Lâm

Theo đó, trong quý III/2020, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên sẽ lựa chọn nhà thầu cho 6 gói thầu này. Trong đó có 4 gói thầu đấu thầu rộng rãi, qua mạng gồm: Gói thầu số 02BNNPY-XL Thi công xây lắp hệ thống kênh chính Đông (giá gói thầu 5,198 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 6 tháng); Gói thầu số 03BNNPY-XL Thi công xây lắp hệ thống kênh Tả An Sang (giá gói thầu 12,976 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 9 tháng); Gói thầu số 04BNNPY-XL Thi công xây lắp hệ thống kênh Chính An Sang - Phú Hữu (giá gói thầu 45,098 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng); Gói thầu số 05BNNPY-XL Thi công xây lắp hệ thống kênh nhánh An Sang - Phú Hữu (giá gói thầu 14,918 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 9 tháng).