(BĐT) - Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGas) vừa công bố Báo cáo bán niên 2016 sau soát xét với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 2.980 tỷ đồng, giảm sâu 42,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức giảm 2.193 tỷ đồng. 
PVGas thua đau vì giá dầu

Ảnh Internet

Kết quả này cũng chênh lệch chút ít so với báo cáo Công ty tự lập trước đó.

Về mức giảm sâu so với kết quả 6 tháng đầu năm 2015, PVGas cho biết nửa đầu năm 2015 Công ty đã hạch toán phần cân đối năm 2014 của hợp đồng bán khí và vận chuyển khí Nam Côn Sơn làm lợi nhuận tăng thêm 452 tỷ đồng. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2015, thực hiện Thông tư 200/2014/TT-BTC, Công ty đã điều chỉnh cách hạch toán của dịch vụ này. Theo đó, phần cân đối năm 2015 của hợp đồng đã được hạch toán trong kết quả kinh doanh quý IV/2015 mà không “để dành” cho năm 2016.

Ngoài ra, giá dầu Brent bình quân 6 tháng đầu năm 2016 chỉ ở mức 40 USD/thùng, giảm 18 USD/thùng so với cùng kỳ năm 2015. Giá dầu FO bình quân cũng giảm sâu từ mức 342 USD/tấn xuống còn 189 USD/tấn khiến giá bán các sản phẩm của Công ty cũng giảm theo tương ứng. Rõ ràng, tác động của giá dầu tới lợi nhuận của PVGas 6 tháng đầu năm 2016 mạnh mẽ hơn ảnh hưởng của chính sách hạch toán doanh thu do Bộ Tài chính đề ra.