(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa đang phối hợp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở của 45 thửa đất tại Dự án Phát triển quỹ đất tại thôn Liên Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa và quyền sử dụng đất các lô đất ở nông thôn tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Quảng Bình bán đấu giá 45 thửa đất tại thôn Liên Hóa

Ảnh minh họa internet

Tổng diện tích bán đấu giá của 45 thửa đất là 5.303,9 m2, tổng giá khởi điểm là 22,515 tỷ đồng. Đất được duyệt mục đích sử dụng đất là đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng đất lâu dài, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giá khởi điểm của các thửa đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ, phí, lệ phí và các chi phí khác phục vụ cho việc kê khai đăng ký quyền sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tài sản được bán theo hiện trạng và theo phương thức đấu giá công khai.

Khách hàng được xem tài sản bán đấu giá từ ngày 17 - 18/8 tại vị trí thửa đất đưa ra bán đấu giá hoặc sơ đồ niêm yết tại Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, bỏ phiếu trả giá 1 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ. Thời gian bỏ phiếu trả giá từ ngày 23 - 25/8/2021 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa. Kết quả trả giá được công bố ngày 28/8/2021.