(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa và Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu đang phối hợp để tổ chức bán đấu giá 66 thửa đất tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể, các tài sản bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất ở của 56 thửa đất tại Dự án Phát triển quỹ đất tại tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 1); Quyền sử dụng đất ở của 5 thửa đất ở nông thôn tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa và Quyền sử dụng đất ở của 5 thửa đất ở nông thôn tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Trong đó, quyền sử dụng đất ở đối với 56 thửa đất thuộc Dự án Phát triển quỹ đất tại tiểu khu Đồng Tam, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 1) có diện tích từ 138,9 - 328,3 m2/thửa; giá khởi điểm từ 450.000.000 - 750.000.000 đồng/thửa. Mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị.

Quyền sử dụng đất ở của 5 thửa đất ở nông thôn tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa có diện tích từ 519,8 - 532,9 m2/thửa; giá khởi điểm từ 80.000.000 - 100.000.000 đồng/thửa. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn.

Quyền sử dụng đất ở của 5 thửa đất ở nông thôn tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình có diện tích 186,1 - 272,1 m2/thửa; giá khởi điểm từ 150.000.000 - 250.000.000 đồng/thửa. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn.

Tổng diện tích 66 thửa đất bán đấu giá là 14.658,2 m2. Tổng giá khởi điểm là 32,89 tỷ đồng. Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, phí, lệ phí và các chi phí khác phục vụ cho việc kê khai đăng ký quyền sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tài sản được bán theo hiện trạng và theo phương thức đấu giá công khai.

Khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 14/8 - 1/9/2021. Thời gian xem tài sản vào ngày 23/8 - 24/8/2021 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá hoặc tại sơ đồ niêm yết tại Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa, UBND thị trấn Đồng Lê, UBND xã Lê Hóa, UBND xã Thanh Thạch.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, bỏ phiếu trả giá 1 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ, phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá đã trả được diễn ra ngày 6/9/2021.