(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam vừa mở hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị Điện Thắng Nam giai đoạn 1 tại các xã Điện Thắng Nam và Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn. Hai nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC và Công ty CP ACC 245.
Quảng Nam: 2 nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị Điện Thắng Nam

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích 9,45 ha. Tổng chi phí thực hiện dự kiến 90 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2023. Mục tiêu của Dự án là đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.