Quảng Nam: Tập trung xử lý thu hồi số dư tạm ứng vốn đầu tư quá hạn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các chủ đầu tư có số dư nợ tạm ứng vốn đầu tư công kéo dài quá hạn khẩn trương phối hợp với Kho bạc Nhà nước Tỉnh và các ngành liên quan hoàn chỉnh thủ tục để hoàn ứng theo quy định.
UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tập trung xử lý thu hồi số dư tạm ứng vốn đầu tư quá hạn (ảnh: Internet)
UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tập trung xử lý thu hồi số dư tạm ứng vốn đầu tư quá hạn (ảnh: Internet)

Cụ thể, đối với số dư tạm ứng từ kế hoạch 2010 trở về trước, Tỉnh yêu cầu các sở, ngành (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tỉnh, các chủ đầu tư) tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh về rà soát, đôn đốc thu hồi dư nợ tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tồn đọng. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu để hướng dẫn xử lý, đôn đốc thu hồi số dư nợ tạm ứng vốn đầu tư công còn tồn đọng và định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện cho UBND Tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Đối với số dư tạm ứng kế hoạch 2011 đến nay, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu khối lượng, phối hợp với cơ quan Kho bạc Nhà nước để lập thủ tục hoàn ứng số dư tạm ứng vốn đầu tư công quá hạn theo quy định. Trường hợp sau ngày 30/10/2021, không hoàn thành công tác hoàn ứng số dư tạm ứng vốn đầu tư công quá hạn thì chủ đầu tư và Ban quản lý dự án báo cáo kiểm điểm trách nhiệm bằng văn bản, gửi UBND Tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, xử lý (kể cả báo cáo trường hợp các dự án nhà thầu không hợp tác với chủ đầu tư trong xử lý, hoàn trả số dư nợ tạm ứng quá hạn).

Tin cùng chuyên mục