(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Quảng Nam vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 9 gói thầu liên quan đến công trình cầu Cửa Đại với tổng mức đầu tư được duyệt là 99,81 tỷ đồng.
Quảng Nam tiếp tục đầu tư gần 100 tỷ đồng cho công trình cầu Cửa Đại

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó có 4 gói thầu được chỉ định thầu và 5 gói thầu đấu thầu rộng rãi. Theo đó, trong quý III/2019 sẽ đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu: Thi công xây dựng công trình (giá gói thầu 87,3 tỷ đồng); Giám sát thi công xây dựng (giá gói thầu 1,63 tỷ đồng). Trong quý IV/2019 sẽ đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu: Xây dựng mốc quan trắc cầu Cửa Đại (giá gói thầu 1,07 tỷ đồng); Kiểm toán công trình (giá gói thầu 0,63 tỷ đồng).