(BĐT) - Quốc hội đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng, 22 Bộ trưởng và trưởng ngành của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, chiều nay (28/7), Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Với 479/479 đại biểu Quốc hội tán thành (95,99%) thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng Chính phủ và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2021 - 2026 ảnh 1

Quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng: Ông Phạm Bình Minh, ông Lê Minh Khái, ông Vũ Đức Đam, ông Lê Văn Thành. Ảnh: Tạ Lư

Bốn Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm gồm:

1. Ông Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ chính trị khoá XIII, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Ông Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đối với Nghị quyết phê chuẩn Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, có 476/476 đại biểu Quốc hội tham gia tán thành (chiếm 95,39%).

26 thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm đã giúp kiện bộ máy Chính phủ khóa mới với 27 thành viên, gồm Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành.

Như vậy, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ khóa XV bằng với khóa XIV, song có điểm khác là giảm 1 Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực nội chính, và 1 Phó Thủ tướng khác không còn kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Trong bộ máy lãnh đạo Chính phủ khóa này có 2 Ủy viên Bộ Chính trị gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, 1 Bí thư Trung ương Đảng là ông Lê Minh Khái.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng Chính phủ và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2021 - 2026 ảnh 2
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tại Kỳ họp thứ nhất

18 Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm:

1. Ông Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021

2. Ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

5. Ông Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6. Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016 - 2021.

7. Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021.

8. Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

9. Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

10. Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2016 - 2021.

11. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

12. Ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

13. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021.

14. Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

15. Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2016 - 2021.

16. Ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

17. Ông Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021.

18. Ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bốn thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm gồm:

1. Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Ông Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Ông Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.