Quốc hội sẽ giám sát về thị trường bất động sản và nhà ở xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội với phạm vi giám sát từ ngày 1/7/2015 đến hết ngày 31/12/2023 trên phạm vi cả nước.
Đoàn giám sát sẽ làm rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế với thị trường bất động sản xuất phát từ thể chế, quy định pháp luật và việc tổ chức thực hiện quy định pháp luật. Ảnh: Lê Tiên
Đoàn giám sát sẽ làm rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế với thị trường bất động sản xuất phát từ thể chế, quy định pháp luật và việc tổ chức thực hiện quy định pháp luật. Ảnh: Lê Tiên

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung giám sát với thị trường bất động sản gồm: làm rõ các khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản; tình hình xử lý các sai phạm trong lĩnh vực bất động sản; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế xuất phát từ thể chế, quy định pháp luật và việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, nhà ở, đô thị, xây dựng, nguồn vốn tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp…

Đối với phát triển nhà ở xã hội sẽ tập trung vào chương trình, kế hoạch, các hình thức phát triển nhà ở xã hội; đối tượng và điều kiện được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội; quỹ đất, nguồn vốn để xây dựng nhà ở xã hội; việc thực hiện dự án nhà ở xã hội (bao gồm trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội, trong đó có việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội); loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội; việc xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội; nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; quản lý, vận hành nhà ở xã hội.

Tin cùng chuyên mục