(BĐT) - Theo kế hoạch kinh doanh 2021 vừa được Công ty CP Cơ Điện Lạnh (REE) công bố, doanh thu dự kiến ở mức 6.933 tỷ đồng, tăng trưởng gần 24% so với 2020. Lợi nhuận sau thuế tăng 8,6% lên mức 1.769 tỷ đồng.
REE dự kiến lợi nhuận năm 2021 đạt 1.769 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong năm 2021, Công ty sẽ khởi công xây dựng Dự án E.town 6 nhằm bổ sung thêm 40.000 m2 diện tích cho thuê, nâng tổng diện tích cho thuê văn phòng lên 190.000 m2. Thông qua công ty con REE Energy, REE sẽ quản lý và vận hành 3 dự án điện gió đang triển khai để hoàn thành đúng kế hoạch. Đồng thời quản lý vận hành Dự án Thủy điện Thượng Kontum đảm bảo lưu lượng nước chạy hết công suất trong tháng 3/2021.