(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Nai đang chuẩn bị triển khai Dự án Chuyển đổi công năng Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 thành Khu đô thị, thương mại, dịch vụ Biên Hòa.
Sắp lựa chọn nhà đầu tư Khu đô thị, thương mại, dịch vụ Biên Hòa

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Đồng Nai cho biết, các cơ quan chức năng phải tham mưu lập thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư để triển khai lập hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án. Từ đó, Sở KH&ĐT có cơ sở tham mưu UBND Tỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&ĐT chấp thuận theo quy định.

Cụ thể, Sở Xây dựng phối hợp với UBND TP. Biên Hòa khẩn trương thực hiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu A2 để trình phê duyệt; giao đơn vị có chức năng lập và trình phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các nhà máy trong KCN Biên Hòa 1; giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì báo cáo UBND Tỉnh xem xét trình HĐND Tỉnh phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định.