(BĐT) - Ngày 8/6 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ thực hiện bán đấu giá lô hơn 13,9 triệu cổ phần Công ty CP Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên do đơn vị này sở hữu, tương đương tỷ lệ 98,84% vốn điều lệ. Giá khởi điểm của lô cổ phần là 316,213 tỷ đồng.

Công ty CP Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên được thành lập vào ngày 10/8/2012 theo Quyết định số 1769/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên. Công ty đặt trụ sở tại Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công I, phường Bách Quang, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Công ty được biết là đơn vị quản lý sử dụng Khu công nghiệp Sông Công I với tổng diện tích đã ký hợp đồng thuê lại đất là 1.112.692,3 m2, trong đó đã cho các nhà đầu tư thuê lại với diện tích 894.493,8 m2. Ngoài ra, nguồn thu của Công ty còn đến từ cho thuê tài sản (nhà xưởng, tuyến cáp ngầm, tuyến ống nước) và xử lý nước thải, dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải trong Khu công nghiệp.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2020 và 2021, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty lần lượt đạt gần 23 tỷ đồng và 27,5 tỷ đồng; tương ứng với mức lợi nhuận sau trước thuế là gần 2,7 tỷ đồng và 3,2 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Công ty ở mức 316,6 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 50%, tương đương 158,6 tỷ đồng.