(BĐT) - Tổng hợp từ các kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Công ty Truyền tải điện 4 là chủ đầu tư đã đăng tải trên Báo Đấu thầu trong thời gian gần đây, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Lam đã trúng 4 gói thầu của Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4).
Sông Lam trúng 4 gói thầu do Công ty truyền tải điện 4 làm chủ đầu tư

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo 4 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) ban hành ngày 8/7/2016, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Lam (gọi tắt là Sông Lam) là nhà thầu trúng cả 4 gói thầu được PTC4 tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Cụ thể, đó là Gói thầu số 1: Xử lý trụ nghiêng vị trí 5,7 thuộc Dự án Đường dây 220 KV Nhà Bè - Tao Đàn, có giá gói thầu là 3.775.736.379 đồng, giá trúng thầu là 3.766.400.000 đồng.

Gói thầu số 1: Xử lý phần móng trụ vị trí 70 thuộc Dự án Đường dây 220 KV Tân Định - Củ Chi có giá gói thầu là 1.707.857.000 đồng, giá trúng thầu là 1.696.200.000 đồng.

Gói thầu số 1: Xử lý trụ nghiêng vị trí 370 thuộc Dự án Đường dây 500 kV Nhà Bè - Ô Môn có giá gói thầu là 2.780.883.812 đồng, giá trúng thầu là 2.772.000.000 đồng.

Gói thầu số 1: Xử lý trụ nghiêng vị trí 20 thuộc Dự án Đường dây 220 kV Bình Chánh - Phú Lâm có giá gói thầu là 2.309.298.308 đồng, giá trúng thầu là 2.296.800.000 đồng.